Veteranbussen

Styret ønsker medlemmer og alle andre
et riktig Godt Nytt År

Styret

Året 2020 ble et underlig år. Vi i veteranbussklubben har og merket det. På grunn av coronapandemien ble årsmøtet avholdt i mai. Hva som måtte skje i 2021 er ennå noe tidlig å si.
Det har i løpet av året blitt avholdt to møter i forbindelse med at det har skjedd en del endringer på grunn av sykdom.
Ny konstituert formann er
Rolv Edvard Kværnbakken
telefon 974 19 219.
Kasserer
Knut Slåttsveen
telefon 911 69 577.
Styremedlem/sekretær
Frank Stefferud telefon 920 86 885.
Styremedlem
Olav Viken
telefon 480 14 519.

Oppslagstavle

Oppslagstavla er ment for oppslag om smått og stort som skjer, så som dugnader osv.

Kontakt oss